Bài Khấn Giao Thừa

***BÀI KHẤN GIAO THỪA MẪU***

Như thông lệ từ trước đến giờ, việc khấn nguyện vốn dĩ tại tâm, lòng chí thành tất ứng. Mọi sự bắt chước khuôn mẫu, sáo rỗng đều là vô ích, có khi còn tạo thêm đều bất thuận cho người chủ tế vì sự trách phạt của chư vị Thánh, Thần.
Nhưng năm nay, thể theo nguyện vọng của rất nhiều thiện tín muốn được thầy Khai Chuyển Văn Niên cho lễ đón giao thừa đầu năm.
Xét thấy việc lập tế văn ban nội là điều ích hữu cho quý thiện tín căn định, tham khảo mà hành văn tương ý, nay thầy xin được lượt khái Nhị Chầu (hai bài văn khấn giao thừa trong và ngoài nhà) ứng hành lễ năm nay.

Bài văn chỉ nên học theo khuôn mẫu, tùy vùng miền, dân tộc, tín ngưỡng mà có sự biến chuyển phù hợp.
Văn Niên này viết riêng cho người có tín ngưỡng Phật Đạo.

*(Văn khấn lễ giao thừa ngoài trời)

Nam Mô Thập Phương Chư Phật.
Nam Mô Ta Bà Chánh Phật Thích Ca Mâu Ni
(3 lần)

Con xin thành kính lễ lạy:

Chư vị Thượng Thiên Bồ Tát, chư vị Đại Địa Bồ Tát.
Chư vị La Hán, Hộ Pháp, Thiện Thần.

Con xin thành kính tri ân:
Cựu niên đương cai Hành khiển chi Thần thuận mệnh Ngọc Đế độ trì năm Đinh Dậu.

Con xin thành kính lễ lạy nghênh đón ngài đương niên Hành khiển chi Thần thuận mệnh Ngọc Đế độ trì năm Mậu Tuất.

Con xin thành kính lễ lạy: Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Đại Địa Thần, Thổ Công Tinh Quân, Táo Công Tinh Quân, chư vị tôn thần hữu ứng.

Nay là phút giao thừa năm mới Mậu Tuất với năm Đinh Dậu, chúng con là: …………….., sinh năm: ………, hành canh: ……….. tuổi, cư ngụ tại số nhà: ………, ấp/khu phố: ……….., xã/phường: ……….., quận/huyện: …………………., tỉnh/thành phố: ……………………

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, quyến luyến tống tiễn Chánh thần hành khiển cựu niên, hân hoan nghênh đón Chánh thần hành khiển Tân Niên.

Nhân thời giao tế, tín chủ chúng con thành tâm sửa soạn hương hoa phẩm vật, nghi lễ đủ đầy, dâng lên trước án, cúng dàng Chư Phật, dâng kính Tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Tất thầy quý tôn Phật, chánh Thần, cảm ứng thụ linh, giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho gia đạo được an lành, bốn mùa hòa thuận, việc phước được gia trì, niệm tà mau thoái thất!.
Nguyện cho: ,…..,…………….

Thành kính lập đàn, dập đầu lễ tạ!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! (3LẦN).

*(Văn khấn lễ giao thừa trong nhà)

Nam Mô Thập Phương Chư Phật.
Nam Mô Ta Bà Chánh Phật Thích Ca Mâu Ni
(3 lần)

Con kính lạy gia tiên, cửu huyền thất tổ!

Nay là phút giao thừa năm Đinh Dậu với năm Mậu Tuất,
chúng con là: …………….., sinh năm: ………, hành canh: ……….. tuổi, cư ngụ tại số nhà: ………, ấp/khu phố: ……….., xã/phường: ……….., quận/huyện: …………………., tỉnh/thành phố: ……………………

Thời khắc giao thừa đang tới, thuận thời thiên địa, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán.
Chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Các cụ tiên linh, Cửu Huyền Thất Tổ, Bá thúc đệ huynh, Cô dì tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, tiếp hưởng lễ vật.
Tín chủ kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này, cùng chứng tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Nguyệt tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Tân Niên Cáo Báo!

Credit: Quy Luật Tam Giới

 

Add Comment