CON NHÀ THÁNH PHẢI TU NHƯ THẾ NÀO..? 

CON NHÀ THÁNH PHẢI TU NHƯ THẾ NÀO..?

Đức ngọc hoàng-con nhà thánh

Xuất phát từ chế độ mẫu hệ, nhân dân Việt Nam. Có tín ngưỡng thờ mẫu, thờ Tam Phủ từ lâu đời. Trong các bài văn thỉnh mẫu điều bắt đầu bằng việc niệm danh hiệu phật và kết thúc bằng niệm danh hiệu Bồ-Tát. Đặc biệt là trên đỉnh tòa Sơn Trang luôn là Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát. Mẫu giáng trần được sự điểm hóa của Bồ-Tát QuánThế Âm, đối với Tam Bảo rất mực cung kính. Tất cả điều cho thấy sự tôn trọng đặc biệt của chư Thánh đối với Phật, Pháp, Tăng.
Mẫu Liễu Hạnh là con vua Ngọc Hoàng ( ₫ây là tiếng hán ₫ể chỉ Vua Trời Đao Lợi là ngài Thích-₫ề-hoàng-nhân. Vị vua trời 33 cõi này là ₫ại hộ pháp của phật môn. Khi phật còn tại thế, ngài thường theo hộ vệ và nghe pháp. Cùng với Vua trời cõi sơ thiền là Đại Phạm Thiên Vương, Ngọc Hoàng thường ₫ược sắp ₫ặt ở 2 bên của phật thích-ca. Biểu trưng cho phía cạnh hộ pháp của chư thiện Thần. Ngọc hoàng cũng cai quản cõi thấp hơn, cùng với Diêm Vương duyệt xét tội phúc nhân gian. Giúp việc cho ngọc Hoàng có văn võ bá quan và tứ Đại Thiên Vương cai quản bốn phương của Diêm-phù-₫ề.
Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh tương truyền là con Ngọc Hoàng Đại Đế, giáng sinh xuống thủy cung làm con Vua thủy Tề, sau ₫ó mới giáng hạ nhân gian. Quan Tam Phủ ₫ược cho là em trai của Vua cha Bát Hải. Cho nên Quan và Mẫu ₫ều là người trời.
Chư mẫu giáng hạ trần gian, ₫iều thị hiện là những người nết na, có ₫ức, có trí, trong sáng như nhật nguyệt, thủy chung như nhất. Chư Mẫu ₫iều quy y phật pháp, sau hiển linh, hiện thần thông tế thế, cứu ₫ời. Các vị Tôn Quan giáng hạ thế nhân ₫iều uy dũng. Hỉ xã, sắc son không ₫ổi. Sau khi hóa. ₫ược Vua cha giao trách nhiệm cùng với chư Mẫu hóa ₫ộ thế gian.
Ngày nay ₫ề tử cửa nhà Thánh rất ₫ông. Tất thảy ₫iều muốn gần mẫu. Gần Quan, gần thiện Thần, hộ pháp.
Nhưng làm sao ₫ể gần Thánh…???? Tâm ta phải khuế họp với tâm họ. Bởi vì câu “” Đồng thanh tương ứng, ₫ồng khí tương cầu “”. Có giống nhau thì mới tìm ₫ược nhau, mới gần nhau. Nếu muốn theo ₫ược các vị thánh thì ta phải Tu Thập Thiện Nghiệp :
1. Không sát sinh
2. Không trộm, cướp, chiếm ₫oạt của người.
3. Không tà dâm( không quan hệ bất chính với người không phải vợ/chồng mình, không ₫ấm ₫uối ái dục)
4. Không nói lời sai(nói dối, nói nửa sự thật)
5. Không nói lời thô ác
6. Không nói lời ₫âm thọc gây chia rẽ, kích ₫ộng
7. Không nói thị phi, vô nghĩa
8. Không tham lam, phải làm công ₫ức.
9. Không tà kiến
10. Không sân hận.
Tu thập thiện nghiệp này tới bậc thượng phẩm thì vãng sinh về các cõi Trời Dục Giới.
Hạ phẩm thì cho tới trung phẩm thì có thể sinh về cõi người.
Nếu tu thập thiện nghiệp trung phẩm nhưng lại Thường mang tâm sân hận, tật ₫ố, ganh ghét thì có thể sinh về cõi A-Tu-La ( Quỹ thần).
Người ₫ệ tử Thánh chân chính ₫ích thực phải tu 10 nghiệp thiện này. Nếu không tu 10 thiện nghiệp này mà còn tạo 10 ác nghiệp thì phải ₫ọa 3 ₫ường ác khổ. Địa ngục, quỷ ₫ói, bàng sinh. Chịu thống khổ cực hình trải qua ngàn vạn triệu năm. Tạo ác Nghiệp thì bị ₫ọa thành quỷ ₫ói, lang thang, ₫ói khác, ăn không biết no, hoặc thức ăn tới miệng hóa thành than ₫ỏ, dơ bẩn, xấu xí, tuổi thọ cũng ngàn vạn triệu năm không ₫ược ₫ầu thai. Nếu tạo ác nghiệp hạ phẩm thì ₫ọa thành súc sinh, mặc người cắt cổ, nhổ lông, hoặc bị loài to hơn ăn thịt nuốt vào bụng. Lại ngu si, tuổi thọ ngắn ngủi, luân hồi nhiều kiếp như vậy mãi không thôi.
những kẻ tạo ác thường gặp may mắn, thì phải hiểu rằng do phước báo của họ vẫn còn, họ lại ₫ược các thế lực ma quỷ, quỷ thần, ma tà phù giúp 1 thời gian mà thôi.
Hiểu ₫ược rằng từ Phạm Thiên, Ngọc Hoàng, Chư Thiên, Chư Mẫu cho tới các vị thiện thần hộ pháp ₫iều là ₫ệ tử phật, Bồ-Tát thì những người ở cửa thánh sẽ hiểu họ nên tu gì. Tu như thế nào ₫ể có ₫ược sự chân thật lợi lạc. Đó chính là quy y Tam Bảo. Tìm học chính pháp, tuân theo giáo giới, hết lòng tu trì, cụ thể là thu Thập Thiện Nghiệp. Được như thế tất sẽ cảm ứng với chư Thiên.
Cậu chia sẽ đôi điều về nhà Thánh. Mong các tu sỉ giác ngộ. Đi đúng đường chính pháp.
Nếu ₫úng mong các bạn chia sẽ cho mọi người ₫iều biết, ₫ó cũng là 1 ₫ộng lực ₫ể cậu viết thêm nhiều bài hay hơn nữa cho các bạn hiểu thêm về tâm linh, thần thánh. Phật pháp. Tăng.

 

Add Comment