Kiên trì Tín Phật, gặp họa hóa phúc

Kiên trì Tín Phật, gặp họa hóa phúc

kiên trì tín Phật
Kiên trì tín Phật và luôn làm việc thiện sẽ hóa giải mọi vận rủi để được phúc báo.

Kiên trì Tín Phật và luôn luôn hành thiện sẽ giúp con người hóa giải vận rủi để được phúc báo, câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Trung Quốc thời cổ đại có một người dân sống lương thiện và luôn tín Phật vì ông cho rằng đó là cách sống phải đạo nhất để tạo phúc đức cho bản thân và con cháu. Mỗi khi có chuyện gì quan trọng, ông đều tới ngôi chùa gần nhà xin thỉnh giáo sư phụ trụ trì.

Một ngày nọ, bỗng dưng con bò nhà ông lại sinh một con bê màu trắng, thấy kỳ quái ông bèn tới chùa xin gặp sư phụ trụ trì để thỉnh giáo. Sư phụ đáp: “Không sao hết, đây là điềm lành, thí chủ hãy về nhà và tiếp tục làm việc thiện, đồng thời tạ ơn Đức Phật”.

Nghe vậy người này bèn làm theo. Nhưng một năm sau bỗng dưng ông bị mù cả hai mắt không rõ vì sao. Sau dó không lâu con bò nhà ông lại sinh thêm một con bê trắng, ông càng ngạc nhiên hơn và bảo con trai tới xin sư phụ nhà chùa thỉnh giáo. Con trai ông bèn nói: “Năm ngoái cũng vậy cha tới chùa xin thỉnh giáo rồi về bị mù, cha còn muốn tới chùa xin thỉnh giáo nữa ư?”.

Người cha mù lòa đáp: “Những lời răn dạy của bậc đại kính là rất quý giá, chúng ta trong mọi trường hợp cần luôn tín tâm vào Đức Phật từ bi, con hãy thay cha tới chùa thỉnh giáo sư phụ trụ trì đi con”.

Người con khi ấy đành vâng lời và thay cha tới gặp sư phụ trụ trì. Sư phụ cũng nói đúng câu như vậy: “Đây là điềm lành, thí chủ đừng lo lắng, hãy về làm việc thiện và tiếp tục tạ ơn Đức Phật từ bi”.
Chẳng bao lâu sau nhà Chu gây chiến với nhà Tống, toàn bộ dân làng phải sung quân để ra chiến trận. Nhiều người tham chiến một đi không trở về, thây người chất thành đống. Đàn ông cả làng ai cũng sợ phải sung quân nhưng không thể trốn lệnh vua ban.Người con vâng lời và về làm theo lời của sư phụ trụ trì nhà chùa. Nhưng sau đó không lâu người con cũng không hiểu sao mù cả hai mắt. Tuy vậy hai cha con vẫn luôn bảo nhau tín tâm vào Đức Phật và tạ ơn Ngài mỗi ngày.

Hai cha con mù lòa nên được miễn nhiệm, không phải đi lính. Chiến tranh kéo dài một thời gian rồi kết thúc. Thật kỳ diệu là đúng lúc ấy mắt hai cha con lại sáng trở lại, cũng không rõ vì nguyên nhân gì.

Khi đó người cha mới bảo con trai: “Con thấy không, chúng ta vì nghe theo lời dạy của sư phụ trụ trì nhà chùa và luôn tín tâm vào Đức Phật, mới được phúc báo như bây giờ. Nếu không chắc là cả hai cha con đã bỏ mạng nơi chiến trường”.

Có câu trong họa có phúc, điều quan trọng là con người sống thiện lương và tín tâm vào Phật Pháp, thì cho dù gặp vận rủi nhưng đó có thể chỉ là bề ngoài, cuối cùng vẫn được bình an vô sự và phúc báo. Ngược lại, người không tín ngưỡng và không tin vào Phật Pháp, một khi đã gặp họa, có thể sẽ cứ thế mà rớt xuống.

 

Add Comment