Cuộc đời đức phật qua hình ảnh

Cuộc đời đức phật qua hình ảnh rất đẹp

 

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (2)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (3)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (4)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (5)

BTát Hộ minh wán sát coi ta bà,và ngài đã chọn nơi thành Catylave thuộc xứ Ấn Độ

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (63)

                  Hoàng Hậu mang thai thái tử

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (48)

    Bồ Tát Hộ Minh nhập vào thánh thai

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (1)

Đức Phật Đản Sanh

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (50)

Tiên A Tư Đà Xem tướng Thái Tử

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (6)

Văn Võ Thái Tử Hơn Người

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (7)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (8)

Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân Độ Năm Tỳ Kheo

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (9)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (10)

Thuyết  Pháp Cho Vua Tịnh Phạn Lúc Lâm Chung

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (11)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (12)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (13)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (14)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (15)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (16)

Ma vương cản đường thái tử tìm cầu chân lý

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (17)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (18)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (19)

Vua trời đế thích thỉnh đức phật giảng pháp

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (20)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (21)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (22)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (23)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (24)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (25)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (26)

Đức Phật rời bỏ hoàng cung tìm đường xuất gia

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (27)

Loài quỷ đói, quỷ ác

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (28)

Gặp lại vợ sau khi trở về hoàng cung

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (29)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (30)

Phật hiện tướng bị bệnh chuẩn bị nhập niết bàn

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (31)

Phóng hạ đồ đao

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (32)

Giảng pháp cho chúng đệ tử

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (33)

Đức phật thiền định dưới gốc bồ đề

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (34)

La Hầu La xuất gia theo phật

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (35)

Thề Nếu Chứng Đạo Bát Này Xin Chảy Ngược Dòng

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (36)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (37)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (38)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (39)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (40)

Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (41)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (42)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (43)

mắng chửi đức phật

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (44)

Thỉnh giảng đức phật thuyết pháp

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (45)

Cúng dường đức phật

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (46)

Có cuộc sống hành phúc và giàu sang cùng vợ trong hoàng cung

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (47)

Phật nhập niết bàn

 

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (49)

 

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (51)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (52)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (53)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (54)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (55)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (56)

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (57)

Đức phật thuần hóa con voi hung dử

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (58)

Cắt tóc xuất gia

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (59)

Dùng hình ảnh loài ngựa huấn thị hàng môn đệ

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (60)

Dạo Bốn Cửa Thành Thấy Bốn Tướng Khổ

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (61)

Mục nữ cúng dường

tehgioivohinh.net_cuoc_doi_duc_phat (62)

Lối tu khổ hạnh, hành xác, không mang lại kết quả

Chia sẻ bài viết nếu thấy có ích

 

 

Add Comment