Thông tin về các chư vị độ

Thông tin về các chư vị độ

Thông tin về các chư vị độ
Mọi người, sau khi được điểm đạo, trì 10,000 biến chú được nhận lá Thiên thơ rồi ra hành đạo, đi đến đâu cũng có các hệ cấp thần thánh trong Năm Đạo Binh Trời, từ thiên binh địa phương (thần linh dưới đất) cho đến các thiên tướng (thần thánh trên Trời-Thiên Đình), và các vị Bồ tát ở khắp mọi nơi chứng minh và hỗ trợ người đó điểm đạo cho tất cả mọi người thuộc mọi sắc tộc và theo bất kỳ tôn giáo nào.

Các thần, thánh của các quốc gia trên thế giới (thánh thần địa phương và các Quỷ thần) đều quy về Thiên Đình, dưới quyền của Thượng Đế cũng giống như tất cả binh lính, sĩ quan từ xã ấp đến Trung Ương đều quy về bộ Tổng Tư lệnh.

Quỷ Thần chỉ có quyền hạn tại một địa phương của một quốc gia, còn Thánh thần là những đẳng cấp cao hơn ở Trung Ương nên có quyền hành chi phối tất cả các quốc gia và toàn thể nhân loại.
Người tu Mật tông ra làm đạo lần lượt sẽ có kinh nghiệm thực tế về hệ thống các đẳng cấp Thánh thần. Thí dụ như Trieuthông khi qua Ấn độ được thấy có các thần linh địa phương đến viếng và được Brahma điểm đạo cho họ, như qua câu chuyện ông NTNhơn kể sau khi được điểm đạo: vị độ của ông là người Trung hoa, và qua câu chuyện của NX được biết vị độ mình là một vị Thánh tăng Tây Tạng, còn những người được NX điểm đạo lại được cho thấy những thần linh trong Ấn độ Giáo…
Tất cả những thị hiện đó đều là những thần khải từ thánh thần để chứng minh Nguyên lý tất cả các đạo là một là một sự thật được nhiều người trải nghiệm trong quá trình làm đạo chứ không phải là chỉ nói suông hay đoán mò.

Ngoài ra, người tu Mật tông theo Thầy già khi được điểm đạo sẽ có rất nhiều vị độ chứ không phải chỉ một vài vị, không phải chỉ là những vị ở Tây tạng mà còn có những vị ở khắp nơi trên thế giới như Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Trung Hoa v.v… Các vị độ vô hình (thánh thần) thay phiên nhau, tùy duyên, tùy việc mà xuất hiện để độ cho đệ tử.
Các vị độ đó là những tu sĩ của các quốc gia trên thế giới, được Thượng Đế bổ nhiệm vào các đẳng cấp thần, thánh, bồ tát, cho nên dù ở đẳng cấp nào, thần, hay thánh, họ vẫn là người có chức sắc của Thiên Đình và làm việc cho Thiên đình nên chúng ta đều phải tôn kính…

 

Add Comment