Khỏi bệnh nhờ tâm ấn mật tông

Khỏi bệnh nhờ tâm ấn mật tông

phat_phap

Thời gian gần đây con có dịp gặp lại người thím mà con đã điểm đạo cho khoảng 3 năm về trước. Thím kể con nghe thím bị đau nhức, ớn lạnh, mất ngủ, người mệt mỏi ủ rũ cả mấy chục năm qua, nhưng có lúc tự nhiên khỏe khoắn đi lại bình thường, người không biết thì nói thím bịnh giả đò.

Thím đã chạy chữa khắp nơi từ bác sĩ Tây y, Đông y, thầy bùa thầy pháp đến quy y theo đạo Mẫu rồi quy y theo đạo Phật, nghe đâu có thầy hay là tìm đến chữa nhưng không khỏi. Thím cũng nghe lời sư trong chùa nói thím 3 kiếp phạm sát sanh, nên thím cũng ăn chay trường và mỗi ngày lên chùa (để cho vong theo thím được nghe kinh phật, còn thím thì được công đức vô lượng vì giúp cho vong) nhưng đi hoài mà bệnh cũ không hết, lại thêm bị đau nhức chân vì đi chùa quỳ nhiều.

Rồi thím khoe với con là chỉ mới hơn 3 năm nay không hiểu sao thím không còn bị đau lưng, đau cổ hay ớn lạnh nữa, cũng dễ ngủ hơn trước. Còn cái chân bị đau nhức thì bớt đau dần khi thím ở nhà tụng kinh chứ không đi chùa nữa. Rồi thím nói thím cũng không biết nhờ ‘thầy’ nào mà thím khỏi bệnh vì thím chạy chữa nhiều người, nhiều nơi quá. Và con nhắc cho thím biết là thời gian thím được giảm bệnh là sau khi thím được nhận lễ điểm đạo thì thím mới nhớ ra là con nói đúng.

Kính thưa Tổ, Thầy, qua chuyện của thím con – một người nghiệp nặng như thím con, chỉ được điểm đạo thôi (chứ không có biết tu học) mà đã được Thánh Thần gia ân cho khỏi bệnh đã mang lại cho con niềm tin mạnh mẽ hơn vào Thánh Thần, vào Đạo.
www.vutruhuyenbi.com

Xem thêm:

Lễ điểm đạo thọ nhận tâm ấn tu học 

Xin điểm đạo 

Ấn chứng và ân phước của việc điểm đạo

Mật tông thiên đình

 

Add Comment