Ngộ Không Cầu Mưa

Ngộ Không Cầu Mưa   

Update lại cho rõ nội dung câu chuyện hơn, cò vài tình tiết chế biến thêm
😏😏😏😏😏

ngộ không cầu mưa

Năm vừa qua nói chung tình hình thế giới cũng chẳng tốt đẹp gì, thiên tai địa ách thì liên mien. Vừa rồi VN cũng hứng chịu nhiều trận bão lũ mà chủ yếu là gây thiệt hại về tài sản nhiều hơn là sinh mạng. Tương tự ở Mỹ thì cũng bão lũ, hỏa hoạn, cháy nổ diễn ra ở một số tiểu bang lớn

Hôm nay rãnh rỗi ngồi nói chuyện với ông cậu. Ổng hỏi mình không hiểu sao năm nay mà thiên tai nhiều nơi vậy. MÌnh có nói ổng đó là “ý trời”. Ổng nói lại nếu là ý trời thì người dân có làm gì sai đâu mà phải để ngườ dân chịu nhiều cảnh tai ương như thế ? Vậy là đúng dịp, nhớ lại một đoạn trong Tây Du Ký kể cho ổng nghe, vậy là ổng cười cười …., chắc là hiểu ý rồi  

Truyện kể rằng 4 thầy trò đường tăng đi đến Tây Thiên thỉnh kinh, giữa đường đang lúc ghé qua quận Phụng Tiên (PT), thì thấy dân cư thưa thớt, hạn hán, đói kém triền miên. Khi 4 thầy trò vào thành gặp quan trấn giữ quận PT,thì ông quan kể là :”Mấy năm gần đây, hạn hát, mất mùa, người dân khu này không có lấy 1 giọt nước để uống. Trưởng lão có cách gì cầu mưa hay chăng”?
Tam Tạng lúc này cũng góp vui, khoe đệ tử mình là Ngộ Không có thể diệt yêu, trừ tà ma, hô phong hoán vũ, quen biết ngọc đế và các thánh thần trên Thiên Đình, hay để Ngộ Không làm thử xem  . Ngộ không nghe vậy khoái qua, ảnh “lượn” một cái là đến trước cổng Thiên Đình và vào chầu Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe kể thì tức giận đập bàn:”Lão quan cai quản quận PT quá láo, xem trời bằng cái vung, đồ tế trời mà dám hất đổ cho mấy con chó nó ăn. Nên nay ta phạt cho quận PT không có nổi một giọt nước . Xem như giết một người đề răn trăm họ. Một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng nay một người phạm tội thì phải phạt cả tộc để cho thấy luật công bằng của đất trời”.
Nghe nói vậy Ngộ Không lủi thủi bước ra. Khi ra trước cổng Thiên Môn thì gặp tứ đại kim cang và thiên long bát bộ ở đó. Hỏi có cách nào giúp cho quận PT được mùa hay không. Thì chư thần trả lời là muốn giúp thì phải hội đủ các điều kiện do Ngọc Đế đưa ra là quan và dân phải biết tu tâm sửa tánh, làm lánh lánh dữ, sám hối lỗi lầm trước Ngọc Đế thì sẽ được xem xét. Nghe xong Ngộ Không ti ngỉu đằng vân lượn dật dờ về lại quận PT   và xác minh tính chân thật của sự việc, và ông quan quận PT xác nhận đều là đúng sự thật
Nghe đến đây Ngộ Không tức giận mắn cho ông quan đó một trận “vì việc của ông mà làm cho lão tôn mất mặt trước Ngọc Đế và chư thần”. Nay để giúp ông thì ông phải làm những điều Ngọc Đế đã chỉ ra. Nghe lời Ngộ Không nói, quan và dân quận Phụng Tiên đồng lòng làm lễ tế trời, bỏ ác theo thiện, đọc kinh và chay tịnh trong vòng 7 ngày (cái này không nhớ rõ nên cho đại con số). Để góp vui Tam Tạng cũng đứng ra đọc mộ bài kinh khấn xin đức Ngọc Đế xin gia giảm thiên tai, làm cho trời đổ mưa
Thấy sự thành tâm của quan và dân. Ngộ Không lần này lượn về Thiên Đình bẩm cáo lên Ngọc Đế với tâm trạng phấn khởi. Ngọc Đế nghe xong mọi chuyện, đồng thời xét thấy quan và dân đồng lòng, nên đã quyết định cho mưa xuống quận PT đề cứu dân. Sauk hi chiếu chỉ Ngọc Đế được đóng ấn thì thiên long bát bộ, chư vị hộ pháp khắp nơi kéo về quận PT , và quận PT năm đó có được trời mưa và mùa màng thì sau đó được bội thu  
Lời bàn:
Các thế hệ trong lịch sử VN do đọc tham khảo Tây Du Ký nhiều nên đã ngộ ra nguyên tắc tế trời, cầu quốc thái dân an điền hình vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng đứng ra cầu mưa cứu giúp cho một vùng hạn hán. Lúc nhỏ thì coi TDK thì coi chỉ là biết coi cũng chả hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, thậm chí con cho đó là mê tín dị đoan, sau này đọc lại thì lại thấy 1 tầng nghĩa khác nhau.
Hồi nhỏ đọc qua câu chuyện thì chỉ xem cho vui, cũng tưởng đó chỉ là điều mê tín dị đoan, nhưng sau này học đạo thì biết được đó là đại nguyên tắc tế trời
http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=11596
Thì cảm thấy câu chuyện khá là hợp lý.
1. Ở đây có thể tạm ví tam tạng như là bậc đạo sư(thật ra cũng là người có thiên mệnh chứ chưa gọi là đắc đạo hay đạo sư được )
2. Ngộ không tượng trưng cho đồng tử có thần thông và tu qua bộ môn huyền bí
3. Quan và dân uận Phụng tiên sám hối và tu nhân tích đưc biết cầu nguyện thượng đế (cũng xem như đạt chỉ tiêu hơn 50%)
4.Những việc ở quận PT làm được ngộ không về trời báo lại cho Ngọc Đế, và sau đó Ngọc Đế xét duyệt ân chuẩn cho thiên long bát bộ làm mưa và kết thúc hành trình cầu mưa của ngộ không

Nếu không được học lý đạo do bậc đạo sư chỉ dẫn thì đến giờ mình vẫn xem đây là câu chuyện tiên hiệp được kể lúc trà dư tửu hậu chứ ko nghĩ là ẩn chứa nguyên tắc của thánh thần

 

 

Add Comment