votanmatphap@gmail.com Archive

Ngộ Không Cầu Mưa

Ngộ Không Cầu Mưa 🙂 🙂 🙂 Update lại cho rõ nội dung câu chuyện hơn, cò vài tình tiết chế biến thêm 😏😏😏😏😏 Năm vừa qua nói chung tình hình thế giới cũng chẳng tốt đẹp gì, …

Nghiệp Âm

Phần 1: Nghiệp âm: Nhân Duyên Kỳ Lạ Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định viết bộ truyện này dành tặng quý bạn đọc. Hy vọng rằng, nó sẽ giúp quý bạn …