Phật A DI Đà Thọ Ký

Phật A DI Đà Thọ Ký Khi Nhận Tâm Ấn

 

Đột nhiên… Ai đó đưa con đi xuống dưới một vùng sâu thẳm. Nơi đó âm u, rộng lớn lắm. Con được bay trên những đỉnh núi cao. Một phần trên đỉnh có sương mù lạnh lẽo bao bọc. 2/3 phần còn lại chìm ở phía dưới đen ngòm lạnh lẽo…Từ xa xa… có thấy thấp thoáng bóng đức Phật. Toả ánh sáng hào quang xuống khu vực âm u lạnh lẽo này. Ánh sáng từ Ngài toát ra rất mạnh nhưng không hiểu sao chiếu đến vùng hoang vu lạnh lẽo này thì chỉ lờ mờ le lói trên phần ngọn núi thôi. Phần chân núi thấy bao người đói khổ muốn leo lên mà không leo được. Ngài lại gửi cho con một thông điệp nữa là: “Rất khó để mang ánh quang minh cho tất cả…Rất khó để tràn ngập các cõi.” Và Ngài rất buồn vì việc đó. Đến đây thì con xúc động vì tấm lòng của Ngài hết đỗi. Con khóc oà lên… Con thương mọi người quá. Con cảm phục Ngài quá… Rồi con nức nở mãi mới trấn tĩnh được. Linh ảnh đó dần lại biến mất.

Từ phía bầu trời bên tay phải lại thấy xuất hiện đức Quán Thế Âm. Ngài di chuyển dần xuống. Xung quanh Ngài cũng toả ánh hào quang màu vàng… Nhưng con thấy phần sáng nhất lại nằm ở nơi trái tim của Ngài… Ngài làm phép gì đó phân thân xuống phía dưới rất nhiều. Ngài muốn phân thân vào một số người nào đó dưới cõi trần, như một ứng thân để thay Ngài truyền tải giáo pháp. Và nơi trái tim ngài rực sáng nhất. Ngài làm công việc đó với tất cả nhiệt huyết và trái tim của Ngài… Và cuối cùng con thấy Ngài Quán Thế Âm thủ ấn bằng tay phải. Con nhìn để nhớ vào tâm trí…

 

Read more: Thư báo cáo ấn chứng điểm đạo của Trí Quang http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=20212#breadcrumb#ixzz50EQP6QQl

 

 

Add Comment