Monthly Archive: February 2018

Bài Khấn Giao Thừa

***BÀI KHẤN GIAO THỪA MẪU*** Như thông lệ từ trước đến giờ, việc khấn nguyện vốn dĩ tại tâm, lòng chí thành tất ứng. Mọi sự bắt chước khuôn mẫu, sáo rỗng đều là vô …

Khóc Đêm

Khóc Đêm Em xin tóm tắt sơ lược về câu truyện mà em kể cho mn nghe ak. Em có duyên âm và cũng có căn có quả nhé. Ông bà nội em sinh nhiều …