Monthly Archive: April 2017

Kumanthoong là gì?

KUMANTHOONG Cảnh Báo : Bài viết chỉ có tính tham khảo, quý vị tuyệt đối không nên làm theo. Nguồn gốc KumanThoong KumanThoong là một bùa hộ mệnh Thái Lan, hay Trung Quốc cổ đại, …

Người Say Hay Ta Say

Khuất Nguyên làm quan đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở, bị kẻ sàm báng mà phải bãi chức. Mặt mũi tiều tuỵ, hình dong khô héo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên …