Monthly Archive: June 2016

Ma thành tinh

Chia sẻ của bạn Đại về hiện tượng Ma thành tinh: “Nhà Cậu ruột mẹ mh ở trên 1 khu đất khá cao và khá là u ám nhiều cây cối, rặng tre, rặng rào…. …